Om Treffpunktet

Om Treffpunktet

Treffpunktet er et dagtilbud innen psykisk helse.

Mål:

- Gi hverdagen mening

-Komme seg ut av isolasjon og forhindre tilbaketrekning

- Skape sosialt nettverk

-Føle tilhørighet

-    Skape et godt og trygt miljø med fokus på brukermedvirkning

- Føle deg verdsatt og betydningsfull i fellesskapet.

Hvem som kan benytte seg av tilbudet:

Dagtilbudet er et tilbud for personer i Elverum kommune som har eller har hatt psykiske problemer og som av den grunn ikke kan delta i arbeidslivet og skolegang.
Personer som har problemer med å komme i aktivitet og gjenoppta det sosiale nettverket.

Les vår brosjyre her; bruk lenken nederst på siden.