Grasrotandelen

Vervekort Vervekort A Schjølberg

Tipper du? Kanskje du vil støtte oss med din grasrotandel?

 

I februar 2011 ble Møteplassen Elverum meldt inn i Frivilligregisteret, og du kan dermed gi din grasrotandel til oss. Pengene går til tilbud og aktiviteter for eldre, funksjonshemmede(fysiske og psykiske i alle aldre) og andre med særlige behov( fysisk, psykisk og sosialt)  Aktiviteter og sosiale tilbud gir motivasjon og livsglede for mange, og forebygger isolasjon og ensomhet. Ditt bidrag kan være med å gjøre hverdagen god og meningsfull for andre!

Hvordan kan du gi oss din støtte gjennom Grasrotandelen?

- si fra om støtten til komisjonæren når du leverer tippingen

- noter vårt organisasjonsnummer og gi det til den som ekspederer deg

- skriv ut vedlegget (se Grasrotkort nedenfor), klipp opp i kort og levere det når du leverer tippingen. Gi dine venner et kort også.

På forhånd takk!