Ansvarsgrupper i Møteplassen Elverum

Møteplassen Elverum har etablert noen "Ansvarsgrupper" (komiteer og utvalg). Disse skal bidra i, og lette arbeidet for, styret og daglig leder. Her er oversikten over de forskjellige komiteer/utvalg, og de som er med og bidrar .

Komiteèr og utvalg 2018

 Østkanttorggruppe: Ingvald Pedersen og Mari Opseth. 


Det er mye som skal forberedes med tanke på gjennomføringen av en hel sommmer med Østkanttorg. I denne komiteèn deles det på oppgavene; dette er alt fra bemanning, sjauing og rydding, restaurering og vedlikehold, innkjøp, skaffe lopper, ordne musikk til hver lørdag m.m.


Kommunikasjonsgruppe:
  Asbjørn Schjølberg (webmaster)  og Mari Opseth.

Vi arbeider hele tiden med å gjøre oss tilgjengelig og kjente for andre. Viktig for oss at våre tilbud og aktiviteter blir kjent for alle.

Vi administrerer og redigerer vår nettside og Facebookside og holder dem ajour.

 
Hjemmesiden: Asbjørn Schjølberg - webmaster

 

 

 

Justert 17. juni 2016
Webmaster