Representantskapet Møteplassen Elverum

Representantskapet for Møteplassen består av leder, nestleder, sekretær, 1 representant fra hver av støtteforeningene og 1 representant fra Elverum kommune.

Støtteforeningene finner du under lenken Informasjon.

Representantskapet har for året 2024 følgende sammensetning:

 Leder:             Roar Solbakken     Forsvarets Seniorforbund      
  Geir Håkon Øverby (sekr) Pensonistforbundet Elverum 
  Tove Irene Paulsen  (nestleder) Fagforbundet
Medlemmer

1 repr fra hver støtteforening     
1 repr fra Elverum kommune

Liste; se under lenken
Informasjon 

 

 

 

 

Oppdatert 25. apr 2024. 
Webmaster