Representantskapet for Møteplassen Elverum

Representantskapet for Møteplassen består av leder, nestleder, sekretær, 1 representant fra hver av støtteforeningene og 1 representant fra Elverum kommune.

Støtteforeningene finner du under egen lenke under kategorien Informasjon øverst på siden.

Representantskapet har for året 2018 følgende sammensetning:

Representantskapets leder:           Stine Wassenius Dahl
Nestleder:   Aage Willy Jonassen
Sekretær:   Randi Siljuberg
Medlemmer:  

1 repr fra hver støtteforening     

1 repr fra Elverum kommune         

 

Publisert 10. april 2014, revidert 6. april 2018
Webmaster