Representantskapet Møteplassen Elverum

Representantskapet for Møteplassen består av leder, nestleder, sekretær, 1 representant fra hver av støtteforeningene og 1 representant fra Elverum kommune.

Støtteforeningene finner du under egen lenke nederst på siden.

Representantskapet har for året 2021 følgende sammensetning:

 Leder:             Roar Solbakken     Forsvarets Seniorforbund      
  Geir Håkon Øverby Elverum Pensjonistforening
  Sigmund Nordseth Alvarheim Rotaryklubb
Medlemmer

1 repr fra hver støtteforening     
1 repr fra Elverum kommune

Se lenke nederst på siden:

 

 

 

 

Publisert 3. juni 2021. 
Webmaster