Om klubben

Seniornett Elverum har opprettet "Seniornett Møteplassen Elverum"

Seniornett Norge har som målsetting å etablere seniornettforeningerer i alle landets kommuner. Møteplassen Elverum har etablert en slik en slik forening. Formålet med dette er å bidra til at seniorer (50+), deltar aktivt i nettsamfunnet.

Seniornett Norge har fremforhandlet en rekke medlemsfordeler som er tilgjengelige for sine medlemmer. Alle medlemsfordeler finner du på seniornett.no. Medlemsskapet koster kr 350 pr år, hvorav kr 150 tilbakeføres klubben. Seniornett Norge stiller til rådighet plass på egen server. Der har Seniornett Møteplassen Elverum egen hjemmeside (klikk på lenken) - Elverum - Møteplassen Elverum - Seniornett Norge

Medlemsskap i Seniornett Norge får du vet å:

- ta kontakt med en av instruktørene på kursdagen, evt ringe Seniornett Møteplassen Elverum

Seniornett Møteplassen Elverum

Kurs som foreningen arrangerer er åpne for alle, også de som velger å ikke bli medlem i foreningen. Det fremforhandles om fordelsavtaler lokalt som er tilgjengelige for alle som gjennomfører et av foreningens kurs.

Organisering av foreningen

Foreningen er en del av Møteplassens samlede virksomhet. Foreningen administreres av daglig leder. Daglig leder er kontaktperson opp mot Seniornett Norge og elever/publikum. Daglig leder og foreningsleder betjener foreningens nettside hos Seniornett Norge.

Det opprettes en base av frivillige som hjelper til med å gjennomføre kursene. Av disse velges en person som foreningsleder. Kursprogrammene fastsettes av styret. Kursene gjennomføres i kommunens opplæringslokaler for IT. Noen av kursene vil også kunne gjennomføres i egne lokaler. Det utarbeides egne arbeidsrutiner for driften av foreningen.

Kurstyper

Etter som årene har gått synes behovet for grunnleggende opplæring på data å ha minsket. Vi har derfor redusert denne virksomheten noe, og i stedet satset mer på temarettede kurs.

For tiden omfatter vårt kurstilbud kurs i:

  • grunnleggende bruk av pc og internett
  • Windows 10
  • bildebehandling
  • e-post
  • nettbank
  • nettbrett

Se vår kurskatalog for detaljer - (egen lenke).