Om klubben

Seniornett Elverum har opprettet "Seniornett Møteplassen Elverum"

Seniornett Norge har som målsetting å etablere seniornettklubber i alle landets kommuner. Møteplassen Elverum har etablert en slik en slik klubb( omtales som klubben) Formålet med dette er å bidra til at seniorer (50+), deltar aktivt i nettsamfunnet.

Seniornett Norge har fremforhandlet en rekke medlemsfordeler som er tilgjengelige for sine medlemmer. Alle medlemsfordeler finner du på seniornett.no. Medlemsskapet koster kr 250 pr år, hvorav kr 150 tilbakeføres klubben. Seniornett Norge stiller til rådighet plass på egen server. Der etablerer Seniornett Møteplassen Elverum egen hjemmeside.

Medlemsskap i Seniornett Norge får du vet å:

  • Gå inn på seniornett.no
  • Henvende deg til daglig leder i Møteplassen Elverum
  • Melde deg inn når du går på ditt første kurs i klubben.

Seniornett Møteplassen Elverum

Kurs som klubben arrangerer er åpne for alle, også de som velger å ikke bli medlem i klubben. Det fremforhandles om fordelsavtaler lokalt som er tilgjengelige for alle som gjennomfører et av klubbens kurs.

Organisering av klubben

Klubben er en del av Møteplassens samlede virksomhet. Klubben administreres av daglig leder. Daglig leder er kontaktperson opp mot Seniornett Norge og elever/publikum. Daglig leder og klubbleder betjener klubbens nettside hos Seniornett Norge.

Det opprettes en base av frivillige som hjelper til med å gjennomføre kursene. Av disse velges en person som klubbleder. Kursprogrammene fastsettes av styret. Kursene gjennomføres i kommunens opplæringslokaler for IT. Noen av kursene vil også kunne gjennomføres i egne lokaler. Det utarbeides egne arbeidsrutiner for driften av klubben.

Kurstyper

Etter som årene har gått synes behovet for grunnleggende opplæring på data å ha minsket. Vi har derfor redusert denne virksomheten noe, og i stedet satset mer på temarettede kurs.

For tiden omfatter vårt kurstilbud kurs i:

  • grunnleggende bruk av pc og internett
  • Windows 10
  • bildebehandling
  • e-post
  • nettbank
  • nettbrett

Se vår kurskatalog for detaljer - (egen lenke).