Målsetting

 

Målsetting.

Møteplassen er et møtested for alle som ønsker sosialt samvær med aktiviteter, opplæritng og kulturtilbud.

Møteplassen skal være en drivkraft for by og bygd i utvikling av aktiviteter som bidrar til bedre livskvalitet. Gjennom samhandling vil støtteforeningene bidra med kreativitet, aktiviteter og praktisk gjennomføring.

Møteplassen skal:

- Være et møtested for alle som søker informasjon, utvikling og sosialt samvær gjennom fellles aktiviteter og interesser

- Gi service- og kulturtilbud

- Skape tilhørighet, trygghet og trivsel

- Motvirke isolasjon og ensomhet

- Bidra til forebyggende helsearbeid i samarbeid med Elverum kommune

- Skape et møtested for sosial samhandling, aktiv medvirkning og engasjement

- Skape muligheter for læring og utvikling

- Gi omsorg og gode opplevelser.

 

 

Publisert/justert 12. juni 2022
Webmaster