Visjon og formål

Vår visjon er:

Møteplassen skal være et senter for aktivitet der eldre, funksjonshemmede og frivillige organisasjoner og foreninger møtes og gjennom medvirkning og kreativitet skaper aktivitet og tilbud som bidrar til god livskvalitet og et meningsfylt liv for eldre, funksjonshemmede og andre med behov for støtte.  

Formål.

Møteplassen har som formål å være et møtested for eldre, funksjonshemmede, pårørende og andre som søker informasjon, utvikling, trygghet og sosialt samvær gjennom aktiviteter, service- og kulturtilbud.

Møteplassen skal:

- Bidra til at eldre, funksjonshemmede og andre med behov for støtte får en god hverdag og et trygt og meningsfylt liv

- Motvirke isolasjon og ensomhet

- Gi mulighet til å planlegge pensjonisttilværelsen

- Bidra til forebyggende helsearbeid i samarbeid med Elverum kommune

- Legge til rette for sosial samhandling, aktiv medvirkning og engasjement

- Gi muligheter for læring og utvikling

- Skape omsorg og gode opplevelser.

 

 

Publisert 6. juli 2011
Webmaster