Historien om Møteplassen Elverum

Historien om Møteplassen Elverum strekker seg i virkeligheten tilbake til slutten av 1960-årene og etableringen av Eldreklubben i 1970. Selve organisasjonen Møteplassen ble stiftet i 2010, og ved årsskiftet 2010/2011 smeltet den og Eldreklubben sammen til en organisasjon.
Møteplassen Elverum er egentlig en moderne form av det som mange ville kalle eldresenter, omsorgssenter eller aktivitetssenter. Historien om utviklingen dit har flere ledd, og den er under arbeid. De enkelte steg vil etter hvert bli føyd inn til et hele.

Historien består av delene:
- Eldreklubben
- Eldresenterutvalget (se bildet)
- Interrimsstyret
- Møteplassen Elverum.

De enkelte deler er under arbeid og vil bli lagt inn etter hvert som de blir klare.


ELDREKLUBBEN
 - eller formelt riktig "Helse og Velferdssentralen for eldre og funksjonshemmede i Elverum"

Tekstog foto: Asbjørn Schjølberg

det gamle mmisjonshuset lillebakken 2003          

Det formelle navnet ved stiftelsen i 1970 var "Helse og velferdssentralen for eldre i Elverum".

 Ved flyttingen til Moen i 1978 ble det tilføyet "- for eldre og uføre", og i 1984 ble "uføre" endret til "funksjonshemmede".

Misjonshuset på Lillebakken - første tilholdsstedet    

 DET VAR EN GANG .....slik startet det hele.

Høsten 1969 uttalte kommunens sosialsjef, i en samtale med avisen Østlendingen at "Det finnes gamle mennesker i Elverum som sitter ensomme, de har aldri besøk og de er uten kontakt med andre", og slik begynte det hele - egentlig. Men æren for tilblivelsen av Eldreklubben - eller "Helse og velferdssentralen for eldre i Elverum" som den formelt ble hetende -  må vi tilskrive Birgitte Solberg (Bitte).

Hun grep pennen fatt og med utgangspunkt i sosialsjefens uttalelser skrev hun en veldig god og fengende artikkel under rubrikken "Min mening" som ble offentligjort i avisen lørdag 8. november 1919. Og dermed kom det hele igang som et ras, og allerede 24. november ble det nedsatt et arbeidsutvalg på et fellesmøte i Elverum.

Les Bitte Solbergs artikkel her: ............."Min mening: Velferdssentral for eldre i Elverum?" - (legges ut senere)

Les fakta om starten her: .........[rokdownload menuitem="62" downloaditem="107" direct_download="false"]Utdrag fra styreleders tale ved 35-årsjubileet[/rokdownload]

John Randens flotte prolog til 35-årsjubileet...............[rokdownload menuitem="62" downloaditem="106" direct_download="false"].Prolog[/rokdownload].

Les historiens første del her .....................[rokdownload menuitem="62" downloaditem="105" direct_download="false"]Eldreklubbens historie - om oppstarten[/rokdownload].


Resten av historien er under arbeid og vil bli lagt ut når den er ferdig.

 


ELDRESENTERUTVALGET
Tekst: Edmund Eliassen   Foto: Lokalavisen Sør-Østerdal

Denne delen startet med at leder for Elverum Pensjonistforening ble invitert til en tur sammen med kommunens Eldreråd til Nes i Akershus for å se hvordan de hadde bygget opp sitt Eldresenter. Nes Kommune har på mange måter samme struktur som Elverum og tilnærmet samme antall innbyggere.
Deltagerne ble imponert over arbeidet som ble utført på Årnes og resten av kommunen. Referat ble gitt til Pensjonistforeningens styre. Der ble det besluttet å invitere daglig leder ved Eldresenteret i Årnes, Vigdis Drevdal som innleder til et møte på Lille Gråberg først i juni 2007. Møtet var åpent for alle. Møtet ble imponert over arbeidet som ble utført i Nes og besluttet der og da å opprette et Eldresenterutvalg med følgende medlemmer Edmund Juliussen, sekr., Magnar Nermoen , Asbjørn Schjølberg, Jane Odden og Rolv Skirbekk med sistnevnte som leder. Senere ble arkitekt Trond Høye også tilknyttet utvalget. Eldresenterutvalget jobbet med skisser for et eldresenter, innhold og organisering. En del materiell som Eldrerådet hadde fra tidligere ble oppdatert. Parallelt med dette arbeidet Elverum Pensjonistutvalg aktivt med å informere politikere og administrasjon om nytten av et Eldresenter i kommunen. I den forbindelse ble det holdt et møte i Elvarheimsalen hvor politikere fra alle partier invitert før valget 2007. Resultatet var at det ble avsatt midler til en ½ stilling som koordinator i budsjettet for 2009. En annen viktig sak som skjedde var at ansvaret for arbeidet med Eldresenteret ble overført til Kulturkontoret i kommunen. Da stillingen som koordinator ble besatt og en etter hvert fikk etablert et interimsstyre for Eldresenteret (senere Møteplassen) ble eldresenterutvalget overflødig. Utvalget ble derfor oppløst. Men når historien en gang skal skrives bør Eldresenterutvalget nevnes som en viktig del i prosessen som førte til etablering av Møteplassen Elverum.

 

INTERRIMSSTYRET - under arbeid

MØTEPLASSEN ELVERUM - under arbeid

 

Publisert 24. aug 2011
Webmaster