Data - kafé

Seniornettklubben tilbyr sine medlemmer hjelp og støtte til forskjellige problemer og spørsmål angående datamaskiner, deres bruk og klubbens datakurs.

Det er Data-kafé hos Møteplassen Elverum torsdager gjennom vår- og høstsesongen; vanligvis kl. 1100 - 1300. Det vises til våre halvårlige kurskataloger (se egen lenke) og til Møteplassens ukentlige programmer.

I starten av hver sesong vil det være en spesiell Data-kafé der påmeldte elever til kurs kan få sjekket at deres pc/laptop har det nødvendige oppsettet for kurset, spesielt med tanke på e-post og Internett.

Kursinformasjon finner du også på Seniornettklubben side hos Seniornett: Elverum - Møteplassen Elverum - Seniornett Norge  

 

Webmaster