Styret

Her er sammensetningen av styret for 2019.

Styremedlemmer:

Roy Heine Olsen   Styreleder    
Marit T. Owrenn   Styremedlem      
Olav Flesvig    Styremedlem    
Ellen Vikan   Styremedlem    
Terje Teksum    Styremedlem    
Marit Mauseth    Styremedlem    
Bodil Nordhagen     Styremedlem   For kommunen


Varamedlemmer:

Trond Heldaas   Varamedlem
Jane Odden   Varamedlem
Inger J. Møystad   Varamedlem
Eva Uthus   Varamedlem
Terje Lund   For kommunen  


Tiltrer styret fast: 

Mari Opseth              m/tale- og forslagsrett  Daglig leder
Ada Nilsen   m/tale- og forslagsrett Arbeidstakerrepresentant

 

Publisert 17. okt 2019
Webmaster