Asbjørn Schjølberg

Asbjørn Schjølberg

Representantskapet for Møteplassen består av leder, nestleder, sekretær, 1 representant fra hver av støtteforeningene og 1 representant fra Elverum kommune.

Støtteforeningene finner du under egen lenke nederst på siden.

Representantskapet har for året 2021 følgende sammensetning:

 Leder:             Roar Solbakken     Forsvarets Seniorforbund      
  Geir Håkon Øverby Elverum Pensjonistforening
  Sigmund Nordseth Alvarheim Rotaryklubb
Medlemmer

1 repr fra hver støtteforening     
1 repr fra Elverum kommune

Se lenke nederst på siden:

 

 

 

 

Publisert 3. juni 2021. 
Webmaster

onsdag, 06 juli 2011 09:26

Målsetting

 

Målsetting.

Møteplassen er et møtested for alle som ønsker sosialt samvær med aktiviteter, opplæritng og kulturtilbud.

Møteplassen skal være en drivkraft for by og bygd i utvikling av aktiviteter som bidrar til bedre livskvalitet. Gjennom samhandling vil støtteforeningene bidra med kreativitet, aktiviteter og praktisk gjennomføring.

Møteplassen skal:

- Være et møtested for alle som søker informasjon, utvikling og sosialt samvær gjennom fellles aktiviteter og interesser

- Gi service- og kulturtilbud

- Skape tilhørighet, trygghet og trivsel

- Motvirke isolasjon og ensomhet

- Bidra til forebyggende helsearbeid i samarbeid med Elverum kommune

- Skape et møtested for sosial samhandling, aktiv medvirkning og engasjement

- Skape muligheter for læring og utvikling

- Gi omsorg og gode opplevelser.

 

 

Publisert/justert 12. juni 2022
Webmaster

 

 

 

 

tirsdag, 05 juli 2011 23:39

Hva er Møteplassen Elverum

Møteplassen er en frivillig organisasjon stiftet av frivillige foreninger i Elverum, og med representasjon fra Elverum kommune. Den er i prinsippet en videreføring av Eldreklubben, eller som den offisielt het "Helse og velferdssentralen for eldre og funksjonshemmede". Møteplassen ble stiftet 16. juni 2010, og ved årsskiftet 2010 - 2011 ble Eldreklubben overført til Møteplassen i sin helhet.

Møteplassen Elverum flyttet til nye lokaler i Kommunehuset Folkvang (tidligere Lærerhøyskolen) 11. juni 2012.

torsdag, 23 juni 2011 14:36

Stiftelsen av Møteplassen

Her er bilder fra stiftelsesmøtet i Festsalen i Rådhuset 16. juni 2010. Vi ser forsamlingen og det første styret.

torsdag, 12 mai 2011 16:52

Slik kan du støtte oss!

For å kunne gi et best  mulig tilbud til våre brukere er Møteplassen avhengig av støtte av forskjellig slag. Først og fremst trenger vi økonomiske midler for å kunne drive vår virksomhet sammenhengende hele året rundt. De kommunale tilskudd strekker ikke til på langt nær, og tilgjengelige lokaliteter begrenser våre muligheter for inntekstbringende aktiviteter.

Det er mange andre måter vi kan støttes på. Nedenfor finner du nødvendige opplysninger om noen metoder for støtte som du kan velge blant.    

mandag, 02 mai 2011 12:39

Her finner du oss!

Her er et kart over Elverum som viser vårt kontor.

onsdag, 13 april 2011 14:05

Møteplassen Elverum

Velkommen! - og Takk for at du besøker sidene våre!


Se oss på Facebook: ...klikk her
                    
Møteplassen Elverum er et møtested for alle som søker informasjon, utvikling, trygghet og sosialt samvær gjennom aktiviteter, felles interesser og andre service- og kulturtilbud.

Side 5 av 5