tirsdag, 15 mars 2022 13:00

"Seniordansen" - nedlegges!

Skrevet av
Dans på Møteplassen Elverum Dans på Møteplassen Elverum A. Schjølberg

Da er siste dans unnagjort i Seniordans Elverum. 

Ja tenk, - da legges dansegruppen Seniordans Elverum ned pr. 1 desember 2022.

Våren 2004 tok styrelederen i Eldreklubben kontakt med Forbundet Seniordans Norge og fikk Regionleder Karin Berntsen til å komme på et onsdagsmøte for å orientere om hva seniordans var. Sammen med henne kom det 25 damer fra Kongsvinger, Brandval, Åsnes og Våler som holdt danseoppvisning.

Senere tok styrelederen kontakt med Pensjonistforeningen som var positive til å støtte etablering av en dansegruppe her i Elverum, sammen med Eldreklubben.

Først reiste to fra Eldreklubben og to fra Pensjonistforeningen på kurs for danseledere 4. og 5 september 2004 - på Alvdal. Ganske slitsomt, men alle fire besto prøven som danseledere og reiste hjem fornøyde, men slitne – etter å ha lært 12 danser på 2 dager.

26. oktober 2004 ble så Seniordans Elverum stiftet, og dette ble første dansedag også. Sammen med dem denne dagen var det 12 dansere fra Våler og regionleder Karin Berntsen. Styreleder i Eldreklubben var den som holdt introduksjonen og erklærte Seniordans Elverum for etablert. I februar 2005 ble gruppen meldt inn i Forbundet Seniordans Norge.

Stiftelsen og dansen foregikk i Lunkegårdens danselokaler. Det var et velegnet lokale for dansing, men det kostet 250,- kroner hver gang.

I 2008 flyttet man til Festsalen på Moen der de var helt til høst 2019 da det ble flyttet til Kulturskolens danselokale ved Møteplassen Elverum. Men samme høsten var man på flyttefot igjen og til Ungdommens hus. Der var det et bedre lokale og man ble veldig godt mottatt. Men så kom koronane og det ble ikke dansing igjen før høten 2021 da dasnsingen foregikk på jotunhaugn sykejem. 
Da har det blitt danset på et profesjonelt danselokale, via sykehjemm, eldresenter til Ungdommens hus og sist på sykejem.

Antallet dansere i gruppen har jo variert; fra 12-14 den første tiden til nesten 30 opp gjennom årene. En gjennomgang av listene viser at totalt ca 100 dansere har vært innom hos oss underveis. De fleste har vært kvinner mens kara har glimret med sitt fravær, men vi har da hatt med til sammen 6 herremenn.

Og mye har gruppen vært med på fra store dansetilstelninger til dansetreff i vår egne region, og vi har opptrådt ved forskjellige anledninger og høyest rager vel da vi hadde oppvisning Østkanttorget.

 

Se oss danse en siste gang: https://www.facebook.com/seniordanselverum/?ref=hl

 

Hilsen Seniordans Elverum 

Sist redigert fredag, 18 november 2022 15:34