tirsdag, 12 september 2023 14:39

ELDREDAGEN 2023

Skrevet av

Den internasjonale Eldredagen 2023 Norsk skogmuseum – mandag 02.oktober kl.11.30 – 15.00

PROGRAM

Kaffe m/tilbehør – åpning og velkommen fra Eldrerådet og v/ordfører Lillian Skjærvik •

Tema for dagen – Pasient- og Brukerombudet i Innlandet «Pasient og pårørendes rettigheter» •

Lunsj - koldttallerken •

Musikk og underholdning v/Tommy Michaelsen •

Tema for dagen – Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS «Forebygging i hjemmet» •

Avrunding v/leder i Pensjonistforbundet Elverum Ingebrigt Henningsen

Se invitasjonen - bruk lenken nederst på siden

Sist redigert tirsdag, 12 september 2023 14:52