mandag, 12 juli 2021 10:04

SPENNENDE TIDER - MYE SKJER

Skrevet av

Om diverse tilskudd og vår rolle i den anledning

  1. Møteplassen Elverum mottatt 270 000 kr. Prosjekt: middag- på tvers av generasjoner. Samarbeid med kirken og diakonen. 
  1. PRO mottatt kr. 124 550 kr. Prosjekt: Aktiv sammen. Elverum kommune må samarbeide med en frivillig forening (Møteplassen Elverum) Prosjektet er lavterskeltilbud for å motvirke ensomhet fra personer 18-45 år. Her skal de introduseres for nye aktiviteter over en lav terskel, med håp om at disse kan fenge videre.

  1. Elverum Vekst mottatt 100 000 kr. Prosjekt: Eldre ut på middag. Elverum Vekst samarbeider med flere for å prøve å få eldre til å være mer sosiale ute sammen på kafe og restaurant. Møteplassen Elverum kan ikke tilby middag som en del av tilbudet, siden tilskuddet er ment for næringsdrivende, men Elverum Vekst ønsker å ta oss med i markedsføringen
    som en del av tilbudet i Elverum.


  2. Lions Club Elverum har fått innvilget tilskudd på kr 85 000 til traume og stressreduserende yoga m/ middag for mennesker som strever med sin psykiske helse. Arrangementet skal foregå i aulaen over Møteplassen Elverum, og i Møteplassens lokaler. . Det skal også være et samarbeid med PRO for rekrutteringen av de menneskene det kan omfatte.


Mvh

Mari Opseth
Daglig leder

Møteplassen Elverum
Tlf. 911 84 893

Sist redigert tirsdag, 13 juli 2021 11:15