mandag, 07 juni 2021 09:23

God hjelp til mangfold

Skrevet av

Helsedirektoratet har tildelt Møteplassen Elverum 270 000 kr 

Vi har hele tiden jobbet for at Møteplassen Elverum skal bli kjent for at vi også har aktiviteter og tilbud for de yngre gardene. Mange tror at vi kun har tilbud for de eldre, og da man snakker om Møteplassen Elverum, så snakker folk om aktivitetene for de eldre. "Eldreklubben" henger igjen hos mennesker i Elverum. Vi har hele tiden lurt på hvordan vi kan klare å få blandet fler eldre og yngre mennesker sammen, uavhengig av kultur og kjønn. 

Mange har sittet mye alene det siste året og på Møteplassen har vi sett at noen kan ha blitt litt mer reduserte dette siste året. 

Vi er et åpent møtested for folk i alle aldre, funksjonshemmede, pårørende og andre som søker informasjon, utvikling, trygghet og sosialt samvær gjennom ulike aktiviteter, service og kulturtilbud. Det skal være lav terskel for å delta. Målet er å motvirke ensomhet og sosial isolasjon gjennom samvær med andre, gode matopplevelser på tvers av generasjoner. Skape relasjoner og bidra til mindre ensomhet.

I en søknad jeg har sendt var tanken: 
Hjemmeboende eldre som er mye alene og/ eller som føler seg ensomme. Småbarnsfamilier har en travel hverdag med aktiviteter, jobb, møter, og annet.  Man får møte andre rundt en koselig ramme hvor man får kjøpt et rimelig og næringsrikt hverdagsmåltid før man må videre til andre aktiviteter. 

Jeg søkte derfor tilskudd fra Spisevenner underlagt Helsedirektoratet, og dette skal bidra til "gylne måltidsøyeblikk", lansert av regjeringen. Gylne Måltidsøyeblikk har som formål å motivere til matglede og bedre matomsorg. I tillegg skal prosjektet sette god matomsorg på dagsorden i kommunene.
Jeg har kalt mitt prosjekt for "middagstreff- på tvers av generasjoner",  Vi ønsker å kunne blande barnefamilier, studenter og andre yngre mennesker som ikke har besteforeldre, eller noen andre eldre bekjentskaper i nærheten med eldre. Og mange eldre savner kontakt med yngre også. Eldre og yngre, uansett alder, har mye å tilføre hverandre. Barn skaper glede for eldre,  yngre voksne kan oppleve å få tilførsel av livserfaring fra de eldre.  Man kan skape gode relasjoner. Dette kan bidra til å motvirke underernæring, ha noe å glede seg til.

Møteplassen Elverum skal samarbeide med diakonen, ansatt i Kirken, en av våre  støtteforeninger. Hun har mye av sitt diakonale arbeid på Møteplassen og har blitt en naturlig del av oss. 

Tenk så koselig å kunne samles rundt maten, blir kjent og kanskje knytte bånd? Helsedirektoratet likte ideen og har tildelt Møteplassen Elverum 270 000 kr 

Mvh

Mari Opseth
Daglig leder
Møteplassen Elverum

Sist redigert mandag, 07 juni 2021 09:39