søndag, 22 mars 2020 13:18

Årsmøtet 2020 avlyst

Skrevet av

Med bakgrunn i koronasituasjonen blir tidligere utlyst årsmøte utsatt inntil det blir forsvarlig å gjennomføre det.

Samtidig er fristen for innsending av svar fra Støtteforeningene om medlemsskap utsatt frem til 1 uke før et fremtidig årsmøte.
VI kommer med ny info når situasjonen endrer seg og møtet kan gjennomføres.

Ta vare på deg selv, vis omsorg for andre og bidra til å begrense smitte ved å følge de offentlige tiltak og påbud.
Her finner du råd og veiledning:
- helsenorge.no
- fhi.no
- regjeringen.no

Sist redigert søndag, 22 mars 2020 13:32