Seniordans Elverum

Seniordanserne på Møteplassen 2018 Seniordanserne på Møteplassen 2018 Asbjørn Schjølberg

Seniordans Elverum ønsker alle eldre (over 55 år), av begge kjønn, velkommen til å trimme både kroppen og hjernen, i et hyggelig sosialt miljø.

Å danse er fin trim som alle kan delta i. Seniordans er en organisert aktivitet i mange land, her i landet i regi av forbundet Seniordans Norge. Seniordans Elverum, en lokal dansegruppe som tilhører forbundet, er en av Møteplassens støtteforeninger. Gruppen har for tiden mellom 10 og 15 deltakere, og vi ønsker oss mange fler, og av begge kjønn.

Seniordans Elverum gjennomfører to semestre i året et vinter/vår-semester og et høst-semester.

Det koster 50,- hver gang for å delta. Disse pengene går til å dekke kontingent til Forbundet, medlemsbladet Gladringen (2 utgaver pr år), kurs for danselederne, noen små driftsutgifter og diverse sosiale tilstelninger for danserne i hvert semester.

Som medlem kan en også delta på de årlige dansetreffene både i Hedmark krets og i regi av Forbundet. Her møtes mer enn 1000 glade dansere en weekend og danser og hygger seg.
     

 Seniordans Elverum danser på tirsdager, kl 1130 - 1330, på Jotunhaugen. Semesterstart annonseres i avisene og her på Møteplassens nettsider. Les mer om Seniordans på forbundets nettsider:   http://www.seniordans.no/

Se oss også på FAcebook: https://www.facebook.com/seniordanselverum/