Styret

Her er sammensetningen av styret for 2018.

Styremedlemmer:

Torgeir Mandt   Styreleder    
Marit T. Owren   Styremedlem      
Olav Flesvig    Styremedlem    
Ellen Vikan   Styremedlem    
Bjørn C. Risberg    Styremedlem    
Marit Mauseth    Styremedlem    
Bodil Nordhagen     Styremedlem   For kommunen


Varamedlemmer:

Kristen Haugen   Varamedlem
Jane Odden   Varamedlem
Inger J. Møystad   Varamedlem
Eva Uthus   Varamedlem
Terje Lund   For kommunen  


Tiltrer styret fast: 

Mari Opseth              m/tale- og forslagsrett  Daglig leder
Ada Nilsen   m/tale- og forslagsrett Arbeidstakerrepresentant

 

 Publisert 9. april 2018
Webmaster